Tuesday, May 16, 2017

Lihula Lilltikandi Seltsi üldkoosolek toimub 30. mail Lihula raamatukogus. Koosoleku algus kell 18.00.

Päevakord:
  1. 2016. a  aastaaruande kinnitamine
  2. Eesti vaimse kultuuripärandi sissekande tegemine
  3. VII Lihula Lillkirja Festivali ettevalmistamine ja ülesannete jagamine
  4. Kohvikute päeva ettevalmistamine
  5. Jooksvad küsimused
Seltsi liikmete  osavõtt koosolekust on väga vajalik.

No comments:

Post a Comment