Monday, July 6, 2015


V Lihula Lillkirja Festival
5.-9.august 2015
Lihula mõisas
 

5.-7. august

11.00-18.00 - Avatud näitus Lihula lillkirjalistest esemetest.

8.august

10.00 - 16.00 - Avatud näitus Lihula lillkirjalistest esemetest.

12.00 - 15.00 – Töötuba lastele.  

12.00 - 15.00 – Töötuba: Lihula motiivi riidele kandmine ja tikkimine,

tuniisipitsi heegeldamine. 


9.august

Päeva juhib Andreas Rahuvarm.

10.00 - 18.00 – Avatud näitus Lihula lillkirjalistest esemetest.

10.00 – 11.45 Töötuba lastele: tikkimine

10.00 – 11.45 Töötuba: Lihula motiivi riidele kandmine.

10.00 – 11.45 Töötuba: Lihula motiivi tikkimine.

10.00 – 11.45 Töötuba: tuniisipitsi heegeldamine. 


12.00 – Festivali pidulik avamine.

12.15 – Seminar. Teemad:

·         Anu Randmaa (MTÜ Rahvarõivas) “Rahvarõivad – valmistamine ja

 kandmine tänapäeval”

·         Eda Aavik (Lihula Lilltikandi Selts) “Linnud-loomad tekkidel”

·         Kadi Pajupuu (Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõud ja tekstiilikuntsnik)

" Hull Aednik – värvipeenrad ja torkivad põõsad"


14.30 – 16.30 – Võistutikkimine.

14.30 – 16.30 – Esineb Rein Pihelgas lõõtspillil.

16.30 – 17.00 – Kontsert. Esineb naiskoor “Leelo”.

17.00 – Autasustamine, pidulik lõpetamine.Festivalist osavõtt ning kõik tööproovide materjalid ja vahendid on osalejatele tasuta.

Infoletist on võimalik kaasa osta linnukese toorik töötoas tikkimiseks.

Festivali korraldab Lihula Lilltikandi Selts,
toetavad Lihula Vallavalitsus ja Rahvakultuuri Keskus.


No comments:

Post a Comment